menusearch
systematick.ir

جعبه فیوز سمند

۱۳۹۵/۹/۱۹ جمعه
(22)
(6)
جعبه فیوز سمند
جعبه فیوز سمند

سیستم برق خودرو سمند تقریبا به صورت کامپیوتری عمل می کند که البته در سمند معمولی نقص هایی هم دارد.
جعبه فیوز سمند به زبان انگلیسی نوشته شده که برای بعضی ها ترجمه کردن آن مشکل و یا حتی نا ممکن
می باشد، در این صورت مجبوریم که برای برسی مشکل تک تک فیوز ها را چک کنیم که بسیار زمان بر می باشد و حتی در بعضی مواقع تمامی فیوز ها را چک می کنیم اما مشکل برطرف نمی شود زیرا در این مواقع نمیدانیم که کدام فیوز را برسی کردیم یا آیا اصلا مشکل از فیوز هست یا خیر.

 

جعبه فیوز دارای 30 فیوز می باشد که F نماد شماره فیوز و A نماد آمپر فیوز است.
در صورت تعویض فیوز باید با همان آمپر خود تعویض شود در غیر این صورت ممکن است اتصالی و یا حتی آتش سوزی رخ دهد.


جعبه فیوز سمند